Oczyszczacze powietrza

Oczyszczacz przefiltrowuje powietrze w pomieszczeniu. Cały proces polega na zasysaniu powietrza, a następnie odfiltrowywaniu z niego zanieczyszczeń, czyli przepuszczaniu go przez zespolone lub oddzielone od siebie elementy filtracyjne. Proces filtrowania wspiera dodatkowo technologia Streamer.

Pompy ciepła

Pompy ciepła to urządzenia zasilane energią elektryczną, które pobierają energię z dolnego źródła ciepła, dzięki czemu mogą zapewnić grzanie pomieszczeń.