Każdy człowiek pragnie żyć w zdrowych i komfortowych warunkach, a my je tworzymy. Sprawdź jak!

Cele zrównoważonego rozwoju na 2030 rok

Zielone serce Daikin bije po to, aby podejmować działania z myślą o przyszłości Ziemi. Zrównoważony rozwój środowiska jest naszym fundamentalnym celem. Jesteśmy świadomi odpowiedzialności względem środowiska we wszystkich działaniach. Praktyki i procesy DAIKIN są więc opracowane i wdrażane z myślą o zachowaniu równowagi ekologicznej.

Tworzymy wartości dla ludzi, każdego dnia dążąc do podniesienia jakości życia poprzez stosowanie innowacyjnych technologii. Zapewniają one chłodzenie, ogrzewanie, ale także sterowanie poziomem wilgotności i lepszą jakość powietrza, którym oddychamy.

A oferując rozwiązania chłodnicze, które gwarantują optymalny łańcuch chłodniczy żywności, przyczyniamy się do ograniczenia globalnych strat żywności. Wszystko to w myśl realizacji celów zrównoważonego rozwoju, które pragniemy osiągnąć już za niespełna 9 lat!

Cele zrównoważonego rozwoju to 17 kierunków rozwojowych na poziomie globalnym, które mierzą się z zagadnieniami takimi jak:

  • ubóstwo
  • zdrowie
  • edukacja
  • energia
  • globalne ocieplenie
  • równość płci

Nasza wizja środowiskowa na 2050 rok

Nasza polityka skupia się nie tylko na rozwoju technologii, ale przede wszystkim na tym, że czujemy się bardzo odpowiedzialni za środowisko, w którym żyjemy. Jako świadomy koncern stworzyliśmy wizję środowiskową, którą pragniemy w pełni zrealizować do roku 2050.

Co planujemy na rok 2050?

  • Osiągnięcie zerowej emisji CO2 netto powodowanej przez naszą działalność
  • Wprowadzenie bardziej energooszczędnych produktów
  • Opracowanie i stosowanie czynników chłodniczych o niższym potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP)