Rozwiązania chłodnicze

Technologia ukryta w tradycyjnej architekturze sklepu w Poroninie sprawiła, że stał się on najbardziej nowoczesnym i energooszczędnym sklepem na Podhalu. Przedstawiamy przykład rozwiązania aktualnych problemów większości właścicieli sklepów tego formatu.

Maksymalizacja zysków właścicieli sklepów

Technologia ukryta w tradycyjnej architekturze sklepu w Poroninie sprawiła, żestał się on najbardziej nowoczesnym i energooszczędnym sklepem na Podhalu. Przedstawiamy przykład rozwiązania aktualnych problemów większości właścicieli sklepów tego formatu.

Optymalizacja kosztów utrzymania obiektu

Celem inwestora było wybudowanie nowoczesnego sklepu, którego charakter wpisze się w lokalną architekturę, a jednocześnie, dzięki zastosowanym nowoczesnym rozwiązaniom pozwoli na optymalizację kosztów utrzymania obiektu, które z jego doświadczeń nigdy nie były małe.

Według wyników badań, przeprowadzanych w różnych obiektach handlowych, wśród kosztów energii, które są jednym z większych i nieprzewidywalnych wydatków, największy udział ma chłodnictwo na które przypada 47% kosztów energii a na ogrzewnictwo, klimatyzację i wentylację kolejne13%.Razem daje nam to 60% kosztów energii elektrycznej do zoptymalizowania.

W związku z tym, że doświadczenia właściciela zdobyte przy realizacji i eksploatacji istniejących sklepów były podobne, sprawą priorytetową było uniknięcie wysokich kosztów energii z wszystkich systemów pracujących na obiekcie.

Wyzwania

Planowana lokalizacja inwestycji stwarzała kilka utrudnień (kosztowne i trudne do realizacji przyłącze gazowe przy wysokim zapotrzebowaniu na ciepło do ogrzewania). Na Podhalu strefa projektowa wymaga uwzględnienia temperatury -24⁰C. Wyzwaniem było także znalezienie ekonomicznego źródła ciepła. Dodatkową kwestią były zmieniające się wymagania dyrektyw unijnych jak i obowiązująca w kraju ustawa F-gazowa.

Podczas rozważań nad nową inwestycją, nie bez znaczenia była aktualna sytuacja rynkowa, która tylko pogłębiała ryzyko wystąpienia wysokich kosztów prowadzenia sklepu:

  • koszty energii rosnące szybciej niż prognozowano,
  • zamieszanie na rynku czynników chłodniczych i niewystarczająca ilość fachowców skutkuje zaskakującymi stawkami za serwis instalacji
  • dynamiczny wzrost wynagrodzeń oraz innych kosztów utrzymania sklepu

Główny cel inwestora

Nasz inwestor miał jeszcze jedno marzenie – nie musieć interesować się zbytnio stroną techniczną funkcjonowania sklepu, by móc skupić się na generowaniu zysków z handlu. A w sytuacjach awaryjnych mieć tylko jeden numer telefonu do firmy, która weźmie odpowiedzialność za całą technikę chłodniczą i grzewczą.

To, co sprawiało problemy w poprzednich sklepach to również osobne firmy wykonawcze i serwisowe do instalacji chłodnictwa, klimatyzacji, ogrzewania oraz wentylacji. Taka sytuacja zawsze generuje punkty styku i konieczność koordynacji międzybranżowej, na którą inwestor musiał poświęcać czas.

Założenia do projektu

Założenia jakościowe:

  • Najbardziej ekonomiczne i optymalne inwestycyjnie rozwiązania dla chłodnictwa, ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji
  • Jedna firma montażowa i jeden serwis odpowiedzialny również za koordynację wpływających na siebie instalacji
  • Jeden system monitoringu koncentrujący jak najwięcej newralgicznych instalacji – gwarantujący inwestorowi bezpieczeństwo i czas na prowadzenie handlu.

Wymagania techniczne

Podczas wizji lokalnej na obiekcie ustalono wymagania techniczne do projektu

  • zasilenie 30 m regałów otwartych chłodniczych, 11 metrów lad oraz 4 komory.
  • ogrzewanie i klimatyzacja ok. 900 m2 sali sprzedaży,
  • ogrzewanie ok. 270 metrów zaplecza oraz 70m2 powierzchni najemcy,
  • zapewnienie dopływu właściwej ilości świeżego powietrza o temperaturze pokojowej w zimie.

Koncepcja rozwiązania

Połączenie wszystkich rozproszonych systemów z obszaru HVACR,  tj. ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa w jeden zoptymalizowany system. Główną zaletą tego rozwiązania jest możliwość zagospodarowania ciepła odpadowego, które produkuje typowy agregat chłodniczy wyposażony w skraplacz. Integracja ogrzewania z chłodnictwem w jednym systemie umożliwia bezstratny całkowity odzysk ciepła gwarantując niemal bez kosztowe ogrzewanie sali sklepowej i zaplecza.

Ważnym elementem systemu jest kurtyna powietrzna nad drzwiami wejściowymi, która również wykorzystuje ciepło z odzysku nie generując tak wysokich kosztów jak kurtyny wodne czy elektryczne.

Sala sprzedaży jest wyposażona w regały i lady, a po analizie asortymentu oraz profilu klientów tej lokalizacji, aby uniknąć zbędnych kosztów na budowanie układu mroźniczego, inwestor zdecydował na wyposażanie sklepu w efektywne energetycznie wyspy mroźnicze typu plug-in firmy AHT.

Podsumowanie

Właściciel sklepu w Poroninie, wybierając rozwiązanie Daikin zrealizował wszystkie swoje  ambitne założenia, z którymi rozpoczynał projekt. Dodatkowo dzięki sieci partnerskiej Daikin – jedna firma serwisuje cały sklep.

Firmę serwisową wspiera centralny system sterowania i monitoringu oparty na funkcjonalności IOT.

Dzięki temu właściciel śpi spokojnie i nie martwi się o potencjalne straty w towarze, spowodowane niespodziewanymi awariami systemu.

Dzięki temu właściciel śpi spokojnie i nie martwi się o potencjalne straty w towarze, spowodowane niespodziewanymi awariami systemu.

Polska Sieć Handlowa Lewiatan jest największą w Polsce siecią franczyzową, cieszymy się, że nasze podejście i przedstawione pomysły znalazły uznanie i pomagają maksymalizować zyski właścicieli sklepów.